Seminars & Conferences commissie

De Vice-President for Seminars & Conferences zoekt naar actieve reiscommissieleden! Zoals alle jaren daarvoor organiseert ELSA Amsterdam twee reizen naar het buitenland: de Brusselreis en de grote studiereis naar een bekende stad in het buitenland.

Kan jij als rechtenstudent goed mee organiseren en wil je daarmee ook genieten van deze twee reizen? Meld je dan aan voor onze reiscommissie. Jouw hulp kunnen we namelijk niet missen.

Naast het feit dat je taken zal uitvoeren binnen de reiscommissie voor deze twee reizen en als actief lid zal optreden, zul je ook nog eens aan het eind van het traject een certificaat van ons ontvangen! Niets staat beter op een CV dan een reiscommissielid van ELSA Amsterdam die verweven is tot de Raad van Europa! Meld je dus snel aan.

Bij vragen kun je ons makkelijk benaderen door naar ons kantoor te komen of door ons te e-mailen.

Seminars & conferences

The Vice-President for Seminars & Conferences is looking for active travel committee members! Like all years before, ELSA Amsterdam organizes two trips abroad: the Brussels trip and the large study trip to a well-known city abroad.

If you can organize well as a law student and want to enjoy these two journeys? Then sign up for our travel committee. We cannot miss your help.

In addition to the fact that you will perform tasks within the travel committee for these two journeys and will act as an active member, you will also receive a certificate from us at the end of the process! There is nothing better on a CV than being a travel committee member for ELSA Amsterdam,  which is connected to the Council of Europe! So sign up quickly.

For questions you can easily contact us by coming to our office or by e-mailing us.