ELSA, The European Law Students’ Association, is een internationale, onafhankelijke, non-politieke organisatie voor jonge juristen, tijdens of vlak na de studie in Europa. Lidmaatschap staat open voor rechtenstudenten van alle studierichtingen.

De visie van ELSA: “A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.”

Beste student,

Je hebt onze posters zien hangen, je hebt een ELSA-flyertje in je handen gedrukt gekregen, of misschien heb je zelfs onze presentatie gezien op de introductiedag. In ieder geval ben je nu op de ELSA site terechtgekomen!

ELSA is een studievereniging voor alle rechtenstudenten in Amsterdam, van zowel de UvA als de VU. Wij bieden het hele jaar allerlei leuke activiteiten aan, zoals bezoeken aan de rechtbank en advocatenkantoren, essay-competities, pleitwedstrijden, een maandelijkse lezing, en nog veel meer.

Neem een kijkje op onze site om erachter te komen wat ELSA allemaal te bieden heeft.

Word vrienden met ons op facebook en hou onze facebook pagina

goed in de gaten voor alle updates over ELSA.

Als je besluit om lid te worden kun je je hier

aanmelden. Je kunt natuurlijk ook altijd even langslopen bij de ELSA-kamer (Roeterseiland campus, A0.55b).

We hopen je snel te kunnen begroeten bij één van onze activiteiten!

Historisch Overzicht

ELSA werd in 1981 naar aanleiding van het verdrag van Helsinki opgericht door rechtenstudenten uit Oostenrijk, Hongarije, Polen en West-Duitsland. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels.

Op 4 mei 1981 werd in Wenen “The European Law Students’ Association” opgericht. De oprichters waren studenten van beide kanten van het “IJzeren Gordijn”, uit Polen, Oostenrijk, Hongarije en voormalig West-Duitsland. Zij stelden zich enerzijds tot doel te werken aan wederzijds begrip en anderzijds het leggen van internationale contacten te bevorderen. ELSA is de enige vereniging van studenten ter wereld die als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) een ‘speciale adviserende status’ t.o.v. ECOSOC (de Sociaal Economische Raad van de Verenigde Naties) heeft.

Key areas

In de daarop volgende jaren sloten zich in sneltreinvaart nieuwe landen aan bij deze groep. De organisatie van ELSA begon gestalte te krijgen en zich te ontwikkelen in drie hoofdtakken: Seminars & Conferences, Academic Activities en het Student Trainee Exchange Programme. Het eerste congres werd al binnen een jaar na de oprichting van ELSA gehouden.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De visie van ELSA is: ‘a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’. De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 44 Europese landen met meer dan 200 lokale groepen. Van IJsland tot Malta en van Portugal tot Rusland. De 30.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. ELSA Amsterdam is een van de lokale groepen in Nederland.

Internationaal bestuur

ELSA bleef gestaag groeien en had in het begin van de jaren ’90 al meer dan 30 lidstaten en observerende landen. Om zo’n grote organisatie te besturen en te coördineren werd in 1993 een kantoortje in Brussel gehuurd voor het Internationale Bestuur. Al in 1995 bleek dit te klein en verhuisde het bestuur naar het huidige ELSA huis. Rond die tijd deed ook het internet zijn intrede in de ELSA organisatie. Dit resulteerde in de pas kort geleden ingevoerde mogelijkheid om via de site je aanvraag voor het stage-programma (STEP) in te dienen en de open stage-plaatsen te bekijken. Ruim twintig jaar na de oprichting zijn er ELSA groepen in meer dan 200 verschillende steden verspreid over 40 landen.

Activiteiten

De activiteiten die we organiseren zijn onder te verdelen in drie categorieën; Academic Activities, Seminars & Conferences en Business Visits. Ben jij rechtenstudent en lijkt het jou leuk om zowel aan studiegerelateerde als aan sociale activiteiten deel te nemen, contacten te maken in heel Europa en meer over andere culturen te leren? Word dan snel lid!

voor meer informatie: https://elsa.org/