Het kiezen van een minor, master of een stage lijkt voor veel studenten een lastige keuze te zijn, en terecht! ELSA Amsterdam heeft daarom een nieuw concept in het leven geblazen om onze leden uit de brand te helpen. In een reeks aan interviews zullen wij verschillende alumni interviewen, die dezelfde keuzes hebben moeten maken tijdens hun studie. Vandaag presenteren wij het interview dat we hebben gehouden met Alain. Alain is 22 jaar oud. Hij heeft de minor internationaal recht gevolgd tijdens zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de UvA, loopt stage bij de Permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel en volgt momenteel de Master International Trade and Investment Law.

Waarom heb je voor de minor Internationaal recht gekozen?
Ik twijfelde eerst tussen de minor internationaal recht en een minor over het intellectuele eigendomsrecht. Uiteindelijk heb ik toch voor Internationaal recht gekozen vanwege mijn voorliefde voor politiek, geschiedenis en het recht. Bij deze minor kwam het allemaal samen.

Wat is het grootste verschil tussen het bachelor vak internationaal publiekrecht en de minor internationaal recht?
Het grootste verschil wat de minor internationaal recht anders maakt dan het bachelor vak zijn toch wel de tentamens. Tijdens de minor moet je voornamelijk essays schrijven. De materie die opbouwend worden verzameld tijdens werkgroepen en hoorcolleges worden samengevoegd met je eigen inzicht en research. Dit biedt veel vrijheid om je kritische blik erop los te laten. Wat daarnaast mooi is aan deze minor, is dat gebeurtenissen in het internationale recht historische, en soms ook controversiële gebeurtenissen zijn die zich uiteindelijk dus uiten in jurisprudentie. Dit brengt hele interessante discussies met zich mee tijdens de werkgroepen.

Hoe zit het met de verhouding tussen de theorie van de minor en de praktijk tijdens je stage?
Het bijwonen van het proces vanaf het moment dat het voorstel op tafel ligt tot en met dat het een wettekst wordt nadat er heel veel wordt onderhandeld, geeft een goed inzicht op hoe de theorie zich verhoudt tot de praktijk.

Internationaal recht lijkt op papier alle handvaten te bieden voor een perfecte wereld. De uitdaging is echter dat binnen deze rechtsorde, soevereine Staten de meest voorname actoren zijn. Dit maakt dat door verschillende belangen (zowel politiek als economisch) de eensgezindheid niet altijd even evident is. Tijdens mijn stage bij de PV EU heb in van dichtbij kunnen zien hoe de belangen van de EU zich verhouden tot die van derde landen, maar ook hoe de lezing van het internationaal recht kan verschillen. Ook binnen de EU zelf zijn er natuurlijk verschillende belangen die uiteindelijk moeten worden overbrugd door onderhandelingen en wederzijdse concessies, dit maakte het zo leuk om dit bij te wonen. Door deze dynamische processen mee te hebben gemaakt heb ik de theorie beter kunnen contextualiseren en ook nuanceren.

Wat voor voordelen heeft de minor je opgeleverd ten opzichte van je master en je stage?
De minor heeft zoals ik eerder al zei bevestigd dat ik echt een master in het internationale recht wilde volgen. Voor de stage heeft de minor mij wel wat voordelen gegeven. Ik heb door middel van de essays die ik tijdens mijn minor heb geschreven kunnen aantonen dat ik veel kennis heb verworven van thema’s die tijdens stage gesprekken aan bod kwamen. Daarnaast heeft het gehele proces van het schrijven van essays ook veel geholpen. Het kritisch nadenken en het analytisch te werk kunnen gaan zijn skills die je kunnen onderscheiden van anderen en gewaardeerd worden op de stage of je werkplek. Deze skills ontwikkel je natuurlijk ook verder in je master.

Heb je nog tips voor studenten die nu een minor moeten kiezen?
Neem de keuze niet te serieus, een minor geeft jou de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen. Je uiteindelijke keuze is dan ook zeker niet doorslaggevend voor een toekomstige werkgever. Een minor is een goede kans om een heel ander rechtsgebied te kiezen. Ik raad het aan om te kiezen voor een minor in een rechtsgebied waarover je juist twijfelt. Zo’n minor bied je echt de kans om je voorgevoel te bevestigen of juist te ontkrachten.

Comments are closed