WALV / General Assembly 2019

*ENGLISH FOLLOWS DUTCH*

Op woensdag 3 juli om 19:00 in lokaal REC A1.04 vindt de algemene ledenvergadering (Wissel-ALV, WALV) van ELSA Amsterdam plaats. U bent daarvoor hierbij van harte uitgenodigd. Op de WALV doet het bestuur verslag van het verenigingsjaar 2018-2019 en wordt er een nieuw bestuur verkozen voor 2019-2020.

Tot dan!

ENGLISH

On Wednesday July 3rd at 19:00 in room REC A1.04 the General Assembly of ELSA Amsterdam will take place. You are cordially invited. At the General Assembly the board will report on the year of 2018-2019 and a new board will be chosen for 2019-2020.

See you then!